جمعه, 1 آذر 1398
عنوان گروه خبري / عمراني .
  • ساعت : ۸:۱۷:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ 
    /  2
فاز سوم پروژه هدایت و جمع آوری آب های سطحی توسط شهرداری تاكستان كلید خورد
این پروژه در مرحله اول به طول 1500 متر با کارگذاری جفت لوله 1000 میلی متری در ترانشه ای به عرض 3 متر و به عمق 1 متر و 50 سانتی متر از میدان پانزده خرداد آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تاکستان، در راستای تکمیل پروژه آب های سطحی، فاز سوم این پروژه در مرحله اول به طول 1500 متر با کارگذاری جفت لوله 1000 میلی متری در ترانشه ای به عرض  3 متر و به عمق 1 متر و 50 سانتی متر از میدان پانزده خرداد آغاز گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0