جمعه, 1 آذر 1398
  • ساعت : ۱۲:۳۴:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ 
    /  2
به منظور شناسایی منابع درآمدی جدید
تشكیل كارگروه درآمد پایدار در شهرداری تاكستان
در راستای تحقق درآمد پایدار در شهرداری، جلسه کارگروه درآمد پایدار شهرداری تاکستان تشکیل شد. در این جلسه در خصوص شناسایی املاک تجاری فاقد مجوزهای لازم، ممیزی املاک، اجرای احکام صادره از کمسیون ها، عوارض نوسازی و شناسایی منابع درآمدی جدید بحث و گفتگو شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تاکستان، در راستای تحقق درآمد پایدار در شهرداری، جلسه کارگروه درآمد پایدار شهرداری تاکستان تشکیل شد.  در این جلسه در خصوص شناسایی املاک تجاری فاقد مجوزهای لازم، ممیزی املاک، اجرای احکام صادره از کمسیون ها، عوارض نوسازی و شناسایی منابع درآمدی جدید بحث و گفتگو شد. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0